عنوان پروژه :کلیک کنید

پایش منظم خطوط انتقال نیرو

شرح پروژه :کلیک کنید

بازدید و بازرسی هوایی در دوره های منظم جهت مستند سازی و عیب یابی و بروزرسانی اطلاعات خطوط و مدیریت بحران

کاربرد ها : کلیک کنید
  •  امکان مستند سازی اطلاعات مکانی و توصیفی در زمان های مختلف
  • امکان شناسایی و اندازه گیری میزان جابجایی های به وجود آمده در اثر عوامل طبیعی
  • امکان بررسی سریع و خودکار اجزای دکل به منظور شناسایی سرقت نبشی های دکل با استفاده از هوش مصنوعی
  • امکان شناسایی نقاط بحرانی از نظر تداخل پوشش گیاهی با خطوط انتقال نیرو به صورت خودکار
  • تهیه نقشه بروز از حریم خطوط انتقال نیرو و گزارش تغییرات ایجاد شده
  • امکان ارزیابی کیفیت کابل های انتقال نیرو و مقره ها در مدت زمان مشخص با استفاده از پردازش تصویر
خانهدست آوردخدماتتماس با ما