عنوان پروژه :کلیک کنید

کنترل آنلاین

شرح پروژه :کلیک کنید

طراحی و ساخت پهپاد بازرس خطوط انتقال و فوق توزیع با قابلیت پرواز خودکار و کنترل از اتاق فرمان

کاربرد ها : کلیک کنید
  • مدیریت بحران در کمترین زمان
  • بازدید از خطوط فشار قوی از اتاق فرمان
  • ایجاد شبکه پهپادهای بازرس در سطح استان و کشور
خانهدست آوردخدماتتماس با ما