عنوان پروژه :کلیک کنید

طراحی و ساخت پهپاد بازرس خطوط انتقال و فوق‌توزیع

شرح پروژه :کلیک کنید

 طراحی و ساخت پهپاد بازرس خطوط انتقال و فوق‌توزیع با دوربین ترموویژن و ارائه نرم‌افزار هوشمند تحلیل تصاویر

کاربرد پروژه در صنعت برق:کلیک کنید
  • بررسی افزایش دما در اتصالات محوری
  • چک کردن پرس‌های میانی
  • شناسایی اضافه بار در یک مدار
  • شناسایی اتصالات سست
خانهدست آوردخدماتتماس با ما