عنوان پروژه :کلیک کنید

طراحی و ساخت ربات بازرس جهت بررسی حجم فلز و بتن

شرح پروژه :کلیک کنید

 طراحی و ساخت ربات بازرس جهت بررسی حجم فلز و بتن استفاده شده در فونداسیون دکل فشار قوی

کاربرد پروژه در صنعت برق:کلیک کنید
  • بررسی حجم و تناژ فلز مورد استفاده در فونداسیون هر دکل
  • بررسی جنس فلز استفاده شده در فونداسیون
  • سهولت امر صحت‌سنجی پروژه انجام شده
خانهدست آوردخدماتتماس با ما