عنوان پروژه :کلیک کنید

نقشه برداری هوایی استخراج مدل سه بعدی خطوط

شرح پروژه :کلیک کنید

پردازش تصاویر جهت استخراج نقشه هوایی ، پلان و پروفیل و سه بعدی سازی خطوط ، شناسایی عوارض در طول مسیر و حریم خطوط

کاربرد ها : کلیک کنید
  • قابلیت اندازه گیری ارتفاع کابل و یافتن نقاط بحرانی
  • قابلیت اندازه گیری ارتفاع برج
  • قابلیت شناسایی برج های در معرض خطر رانش و ...
  • توپوگرافی محل برج
  • بررسی وضعیت هندسی برج در محل شناسایی عوارض در طول مسیر
خانهدست آوردخدماتتماس با ما