عنوان پروژه :کلیک کنید

بازدید هوای وعیب یابی خطوط فشار قوی

شرح پروژه :کلیک کنید

بازدید هات لاین خطوط فشار قوی توسط پهپاد جهت مشخص نمودن عیوب موجود در بدنه ، فاز، گارد و پایه برج های فشار قوی

کاربرد ها : کلیک کنید
  •  ثبت تصاویربازدید جهت دیدگاه آماری ( ثبت مستندات و امکان اتخاذ تصمیمات کارشناسانه وبهینه سازی هزینه های تاثیرات استخراج دیدگاه آماری در مناطق مختلف ، کنترل تیم های تعمیراتی)
  • کاهش خطرات جانی
  • کاهش هزینه های بازدید
  • مدیریت بحران
  • پرواز بدون نیاز به خاموشی
  • امکان بررسی سریع و خودکار اجزای دکل به منظور شناسایی سرقت نبشی های دکل
خانهدست آوردخدماتتماس با ما