عنوان پروژه :کلیک کنید

طراحی و ساخت پهپاد با تکنولوژی پیل سوختی

شرح پروژه :کلیک کنید

طراحی و ساخت پهپاد بازرس خطوط انتقال و فوق‌توزیع مجهز به تکنولوژی پیل سوختی

کاربرد پروژه در صنعت برق:کلیک کنید
  • بازرسی حریم خطوط فشار قوی بدون محدودیت زمانی پرواز
  • بازرسی برج های نقاط صعب العبور بدون محدودیت زمانی
خانهدست آوردخدماتتماس با ما