عنوان پروژه :کلیک کنید

امکان طراحی و ساخت پهپاد با قابلیت پرواز در شرایط جوی نامساعد

شرح پروژه :کلیک کنید

مطالعه امکان سنجی و طراحی و ساخت پهپاد با قابلیت پرواز در شرایط جوی نامساعد با استفاده از فوم فلزی نوآورانه

کاربرد پروژه در صنعت برق:کلیک کنید
  • راندمان بالا
  • قابلیت پرواز در شرایط جوی نامساعد ) باد، باران ، برف(
  • پایداری پرواز طولانی
  • کاهش هزینه های عملیات پرواز در مواقع اضطراری
  • صرفه جویی در زمان اجرای عملیات های پروازی
  • دریافت اطلاعات با دقت بالا
  • بازدید خطوط انتقال نیرو و نیرو گاه ها در شرایط بد جوی
خانهدست آوردخدماتتماس با ما