عنوان پروژه :کلیک کنید

طراحی و ساخت هواپیمای بدون سرنشین عمود پرواز

شرح پروژه :کلیک کنید

طراحی و ساخت هواپیمای بدون سرنشین عمود پرواز به همراه پردازش اطلاعات در مرکز کنترل زمینی

کاربرد پروژه در صنعت برق:کلیک کنید
  • راندمان بالا
  • پایداری پرواز طولانی
  • سنسورهای هوابرد قابل تعویض برای همه کاربردهای مختلف
  • نقشه برداری هوایی
  • کاهش هزینه های عملیات پرواز
  • صرفه جویی در زمان اجرای عملیات های پروازی
  • دریافت اطلاعات با دقت بالا
خانهدست آوردخدماتتماس با ما